ប្រភេទ

ម៉ាក់អាវ៉ុនដែលរកប្រាក់បាន ២.៦០០ ផោនក្នុងមួយខែចែករំលែកអាថ៌កំបាំងនៅពេលជំងឺរាតត្បាតធ្វើឱ្យយីហោសម្រស់

ផ្តាច់មុខ៖ អេវុនបានឃើញរ៉ុក្កែតចុះបញ្ជីតាំងពីការចាប់ផ្តើមនៃជំងឺរាតត្បាតចំពេលមានរលកនៃភាពមិនច្បាស់លាស់ - ប៉ុន្តែតើអ្នកពិតជាអាចធ្វើជាតំណាងសម្រស់បានប៉ុន្មាន?