ប្រភេទ

កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយរបស់ Knives Out ចក្រភពអង់គ្លេសតួសម្តែងឈុតខ្លីរឿងសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តថ្មីដានីយ៉ែលក្រេក

Knives Out គឺជាខ្សែភាពយន្តឧក្រិដ្ឋកម្មអាថ៍កំបាំងតារាពីអ្នកដឹកនាំរឿង Star Wars The Last Jedi អ្នកដឹកនាំរឿង Rian Johnson