ប្រភេទ

ក្រុមហ៊ុនហ្វដបានដាក់ចេញនូវគ្រោងការណ៍សំណល់អេតចាយផ្តល់ជូនអ្នកបើកបរចំនួន ៧,០០០ ផោនលើយានយន្តថ្មីដោយបោះបង់ចោលរថយន្តឬវ៉ាន់ចាស់

ម្ចាស់យានយន្តឬវ៉ាន់សាំងឬម៉ាស៊ូតដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមុនខែធ្នូឆ្នាំ ២០០៩ អាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃលើម៉ូដែលថ្មីដែលមានតម្លៃចន្លោះពី ២.០០០ ផោនទៅ ៧.០០០ ផោនខណៈដែលក្រុមហ៊ុនយក្សនេះសម្លឹងឆ្ពោះទៅមុខគូប្រជែងរបស់ខ្លួន។