ប្រភេទ

GoPro Hero5៖ កាលបរិច្ឆេទចេញលក់តម្លៃនិងលក្ខណៈពិសេសរបស់កាមេរ៉ាសកម្មភាពជ្រាបទឹកថ្មីរបស់ GoPro

មេដឹកនាំកាមេរ៉ាសកម្មភាពបានបង្ហាញពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចុងក្រោយរបស់ខ្លួននិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកថ្មីមានឈ្មោះថា Karma

ការពិនិត្យ GoPro Hero 7 Black៖ ជំរុញដែនកំណត់នៃកាមេរ៉ាសកម្មភាព

យើងក្រឡេកទៅមើលកំពូលកាមេរ៉ាសកម្មភាពចុងក្រោយហើយមើលថាតើវាជាអ្នកស្នងតំណែងស័ក្តិសមនឹងខ្សែវីរៈឬគ្រាន់តែជាការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងបន្តិចម្តង ៗ