ប្រភេទ

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចាប់ Ditto នៅក្នុងPokémon Go - អ្នកត្រូវការPokémonពិសេសដើម្បីជួយអ្នក

ឌីតតូបានបាត់នៅក្នុងការចេញផ្សាយដើមប៉ុន្តែអ្នកអាចយកអាន់តូចដរាបណាអ្នកដឹងពីអ្វីដែលត្រូវរកមើល

ការ Hack Pokémon GO អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកញាស់ពងដោយមិនចាំបាច់ដើរ

អ្នកលេងកំពុងរកឃើញថាពួកគេត្រូវដើរចម្ងាយរហូតដល់ ១០ គីឡូម៉ែត្រដើម្បីឈានទៅមុខក្នុងការប្រកួតប៉ុន្តែមានបុរសម្នាក់បានរកដំណោះស្រាយ