ប្រភេទ

ក្មេងជំទង់បានព្រមានកុំឱ្យញ៉ាំ“ ថ្នាំគ្រាប់” នៅខាងក្នុងការធ្វើតេស្តមានផ្ទៃពោះក្នុងនិន្នាការ TikTok ដ៏គ្រោះថ្នាក់

និន្នាការចុងក្រោយបង្អស់នៅលើ TikTok ឃើញក្មេងជំទង់កំពុងញ៉ាំ“ ថ្នាំគ្រាប់” នៅខាងក្នុងការធ្វើតេស្តមានផ្ទៃពោះខលប៊្លុកចំពេលមានការអះអាងថាវាជាថ្នាំពន្យាកំណើត

មនុស្សវ័យជំទង់បានព្រមានថាកុំសាកល្បងការប្រកួត TikTok 'Pass Out' ដែលអាចបណ្តាលឱ្យស្លាប់

និន្នាការពេញនិយមចុងក្រោយបង្អស់នៅលើ TikTok ដែលមានឈ្មោះថា Pass Out Challenge ប្រហែលជានិន្នាការគ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយ